[Hướng dẫn] Đoán tạo trang bị

03:02 25/03/2021

Thân chào các Chiến Binh! 

Athena se giúp bạn tìm hiểu về trang bị trong Land Of Doran. Vào giao diện Bộ Trang Bị thông qua nút “Trang Bị” trong menu .

Tại giai diện Rèn Bộ Trang Bị, Chiến Binh có thể xem hướng dẫn thông qua nút hướng dẫn

Dưới đây là VD minh họa việc nâng cấp trang bị Cung Mê Hoặc (Vũ Khí đỏ bậc 5 – 2 sao).

Trong hình là 2 vị trí:

– Sách Rèn: nhận thông qua phụ bản Cự Long và Thí Luyện Bí Cảnh. Ngoài ra cso thể nhận thông qua cửa tiệm hoặc các hoạt động.

– Hiệu ứng bộ trang bị: có thể kích hoạt khi bộ trang bị đạt số lượng cụ thể theo yêu cầu.

Khi sách rèn và trang bị rèn thỏa mãn các điều kiện có thể rèn được, bấm vào mục rèn bộ đồ trên giao diện trang phục.

Hiệu ứng bộ đồ có thể được kích hoạt khi có đủ trang phục trên người. Ví dụ, hình sau đây cho thấy hiệu ứng được kích hoạt bằng cách tạo 2 trang bị cùng bộ.

Có hai loại bộ đồ, Bộ đồ Sát quỷ được rèn ban đầu cũng có thể được nâng cấp thành bộ đồ Sát thần mạnh mẽ hơn. Cuốn sách rèn hoàn hảo cần thiết để rèn bộ đồ Sát Thần có thể nhận được chủ yếu thông qua phó bản Cự Long Bảo Tàng.

Ngoài ra nhẫn, vòng tay, vòng cổ và phó tay có thể được rèn thành bộ nhạc cụ thiêng liêng đặc biệt. Hiệu ứng bộ có thể được kích hoạt khi số lượng kích hoạt bộ đạt 1 mảnh/2 mảnh/4 mảnh.

Chúc các Chiến Binh có những phút giây chơi game vui vẻ!